Konkurs teoria

Anna Jaruga-Rozdolska
MIMESIS
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Marcin Kitala
Zygmunt Maniaczyk
EXTRA MUROS
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Krzysztof Janas
Jan Szeliga
„Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą.”
VILLAGELAND, AN URBAN FANTASY WITH A THATCHED ROOF
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Małgorzata Neumann
Zofia Zuchowicz
„Terrain vague w Polsce. Nieoczywisty potencjał terenów porzuconych.”
TERRAIN VAGUE IN POLAND. THE UNOBVIOUS POTENTIAL OF ABANDONED AREAS
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Kinga Zemła
ARCHITEKTURA NATURALNA
NATURAL ARCHITECTURE
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Piotr Kamiński
MODEL PRZEPLOTU: Strategia dla miast w epoce sieci
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Michał Żyła
JĘZYK I RZECZYWISTOŚĆ ARCHITEKTURY
THE LANGUAGE AND REALITY OF ARCHITECTURE
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Anna Lorens
FENOMEN MIEJSC BIESIADNYCH W MIEŚCIE
Kultura popularna i kultura wysoka przy jednym stole
A PHENOMENON OF FEAST PLACES IN THE CITY
Popular and High Culture at One Table
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

Bartłomiej Cybula
Maciej Żołnierczuk
JĘZYK KULTURY SZKLANEJ ARCHITEKTURY
THE CULTURAL LANGUAGE OF GLASS ARCHITECTURE
POBIERZ PIERWSZY ROZDZIAŁ KSIĄŻKI W FORMACIE PDF