Konkurs TEORIA to trzyetapowy program, który odbywa się co dwa lata. Jego celem jest wybranie najlepszego, teoretycznego utworu słownego, związanego z miastem wybranym przez uczestnika, z dziedziny relacji architektury i kultury, powstałego po „Warsztatach pisania o architekturze” organizowanych w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w kwietniu 2024 r. Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 17 marca 2024 r.

ETAP I
Pierwszym i obowiązkowym etapem dla uczestników są 2-dniowe, stacjonarne, bezpłatne „Warsztaty pisarskie” organizowane w Kazimierzu Dolnym w dn. 13-14 kwietnia 2024 r. w których, po wstępnej selekcji Jury Konkursu na podstawie materiału kwalifikacyjnego (portfolio + list motywacyjny), bierze udział wybranych 12 osób. Fundacja zapewnia noclegi i wyżywienie dla uczestników warsztatów.
 
ETAP II
Uczestnicy programu po warsztatach mają 2 miesiące na napisanie tekstu na uzgodniony wstępnie temat. Finalnego wyboru zwycięskiej pracy, spośród wszystkich opracowań, dokonuje Jury konkursu poszerzone o grono prowadzących warsztaty. W jego skład wchodzą wybitne architektki, architekci oraz dziennikarze.

ETAP III
W trzecim etapie laureat/-ka/-ci dopracowują tekst przez kolejne 2 miesiące. Tekst, po opracowaniu redakcyjnym i tłumaczeniu na język angielski, zostaje opublikowany jako esej stanowiący 11 tom serii wydawniczej Fundacji „Architektura Kultury – Kultura Architektury”.

Jury konkursu TEORIA:
Ewa P. Porębska – Przewodnicząca Jury
Agnieszka Jacobson-Cielecka
Grzegorz Piątek
Bogna Świątkowska
Marta A. Urbańska
Piotr Sarzyński

Prowadzący „Warsztaty pisarskie” 2024:
Mentorka: Ewa P. Porębska
Tutor: Grzegorz Piątek, Łukasz Stępnik
Wsparcie merytoryczne: Ewa Kuryłowicz