Zarząd i rada fundacji

Michał Kuryłowicz

Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Syn Stefana. Lekarz medycyny, chirurg i chirurg dziecięcy. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie z wyróżnieniem ze specjalizacją z chirurgii ogólnej. Pracuje w warszawskim Instytucie Hematologii i Transfuzji w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej.

Ewa Maria Kuryłowicz

Przewodnicząca Rady Fundacji. Prof. dr hab. inż. architekt, generalny projektant, wiceprezes w Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates. Kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Fundator Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Piotr Kuczyński

Wiceprezes Zarządu Kuryłowicz & Associates. Z pracownią związany od 1983 roku. Współautor wielu projektów pracowni, m.in.: siedziby Fuji Film Polska, Zielna-Point w Warszawie, Stacji Metra Warszawskiego A-17 czy Domu Handlowego Wolf-Bracka „VitKac”. Piotr Kuczyński jest także trzykrotnym laureatem konkursów SARP. Zdobył również wiele architektonicznych nagród i wyróżnień (m.in. za projekt Centrum Biurowego Focus Filtrowa).

Marek Kuryłowicz

Prezes Zarządu Kuryłowicz & Associates Wrocław i Kuryłowicz & Associates Engineering. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Na co dzień zaangażowany w rozwój i bieżącą pracę biura pracowni. Młodszy syn Stefana Kuryłowicza.

Jeremi Mordasiewicz

Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Współzałożyciel, a w latach 1991–2000 wiceprezes Business Centre Club. Nauczyciel akademicki, przedsiębiorca budowalny. W latach 80. działacz „Solidarności”. Od 1991 r. związany zawodowo z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców polskich. Były członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 2015 r. powołany w skład nowopowstałej Rady Dialogu Społecznego. W 2005 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ewa P. Porębska

Architekt, redaktor naczelny miesięcznika „Architektura-Murator” i wiceprezes wydawnictwa Murator S.A. Juror konkursów (m.in. Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2013 czy World Architecture Festiwal w Barcelonie w latach 2008–2010), współtwórca i kurator wystaw (m.in. „Form and non-form”, Luksemburg, 2005 r.). Autorka artykułów o tematyce architektonicznej. Za zasługi dla rozwoju i promocji architektury polskiej uhonorowana medalem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz medalem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP „Bene Merentibus”. Przewodnicząca Jury Konkursu TEORIA.

Jacek Purchla

Historyk sztuki, badacz rozwoju miast, pasjonat zagadnień urbanistycznych, ekonomista. Profesor nauk humanistycznych. Od 1976 roku pracownik Akademii Ekonomicznej (następnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie, od 1991 roku także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 r. kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wchodzącego w jej skład Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO. Od 2005 r. prowadzi Katedrę Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 r. nadano mu tytuł doktora honoris causa Politechniki Lwowskiej. Założyciel i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, autor publikacji oraz laureat odznaczeń i nagród polskich i światowych.

Jakub Wacławek

Architekt, prezes pracowni ARÉ Stiasny/Wacławek. Od wielu lat wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1975 r. jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, a w latach 2006–2012 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP. Od 2006 do 2013 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy urzędzie Prezydenta m.st. Warszawy, a od 2007 do 2010 roku przewodniczącym Rady Architektury i Rozwoju Warszawy przy Urzędzie Prezydenta m.st. Warszawy. Współtwórca kilkudziesięciu realizacji architektonicznych powstałych na przestrzeni ponad czterech dekad. Przewodniczący Stypendium PRAKTYKI.

Jan Wiśniewski

Członek Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Specjalista do spraw prawa gospodarczego i doradztwa podatkowego, ukończył Prawo oraz Organizację i Zarządzanie na Uniwersytecie w Poznaniu. Prezes Zarządu i współwłaściciel spółki Kancelaria Artlex-Investment Sp. z o.o., właściciel Kancelarii Prima Tax & Lex Jan Wiśniewski.

Katarzyna Sentycz

Dyrektorka Biura Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Architektka, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Kierowniczka grantu dziekańskiego „Analiza metodologii procesu projektowania w kontekście aktualnych uwarunkowań wykonywania zawodu architekta ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia komunikacji”.

Krystyna Wiśniewska

Obsługa księgowo-podatkowa Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy  w Kancelarii „Prima Tax & Lex” Jan Wiśniewski w Warszawie. Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości z tytułem magistra w zakresie Rachunkowości Menadżerskiej, Budżetowania i Controllingu w Przedsiębiorstwie.

W latach  1991–2012 związana była z bankiem PKOBP S.A. jako Doradca ds. Klienta Korporacyjnego.

.