Z troski o środowisko, z miłości do architektury… – czyli o tegorocznych laureatach konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Nasze programy – Konkurs TEORIA oraz Stypendium PRAKTYKA – jak co roku przyciągnęły rzeszę kreatywnych i odważnych architektów chcących wzbogacić debatę architektoniczną podejmując w świeży i nietuzinkowy sposób ważne dla współczesności tematy i wartości. Choć tematyka prac konkursowych była przeróżna w tej edycji zdecydowanie przebijał aspekt troski o coraz bardziej zdegradowane środowisko.

Jury Konkursu TEORIA w składzie Ewa P. Porębska, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Marta A. Urbańska oraz Piotr Sarzyński przyznało nagrodę główną Marcinowi Kitali i Zygmuntowi Maniaczykowi – autorom tekstu „Extra Muros”, podejmującym temat wizji turystyki zrównoważonej w relacji do kultury informatycznej. „Praca Extra Muros porusza bardzo aktualny temat turystyki, która jeszcze rok temu była jednym z głównych czynników rozwoju, a jednocześnie zagrożeń dla naszych miast. Światowy kryzys – pandemia – postawiła nas w sytuacji wręcz sokratejskiej: wiemy, że nic nie wiemy o przyszłości. Autorzy podjęli jednak trud tak diagnozy stanu turystyki sprzed katastrofy, opisu status quo, jak i próbę przewidywań. Postulują odrodzenie turyzmu wspomaganego informacją on-line, rzeczywistością wirtualną, odkrywaniem bliskiego otoczenia, by dojść do zrównoważenia potrzeby wolności z odpowiedzialnością za środowisko. Poza intrygującym tematem, praca ma wielki plus w postaci nieco abstrakcyjnych, uroczych ilustracji. Posiada też piękną konkluzję: „Generując napędzany ludzkimi marzeniami mikrokosmos, stwarzamy podstawy do wytworzenia się multiversum – rzeczywistości czerpiącej z każdego bogactwa i respektującej wszelkie piękno.”- uzasadniło swój wybór Jury.

W tym roku Jury TEORII przyznało także dwa wyróżnienia: I stopnia dla pracy „Modernistyczna Awangarda wobec Kultury Kapitalizmu, jako inspiracja dla kształtowania wizji miasta przyszłości” autorstwa Karoliny Szczygieł oraz wyróżnienie II stopnia dla tekstu „Jak kobiety uczą nas przestrzeni…” autorstwa Mikołaja Twardowskiego.

Tymczasem Jury Stypendium PRAKTYKA, w którego gronie znaleźli się Dorota Szlachcic, Jakub Wacławek, Aleksandra Wasilkowska, Maciej Frąckowiak, Konrad Grabowiecki oraz Agnieszka Olędzka, spośród wyłonionych finalistów, którzy wcześniej odbyli dwumiesięczne stypendium, nagrodziło Sandrę Przepiórkowską – autorkę projektu „PLASTOPIA”, która rozpocznie teraz kolejne, półroczne stypendium pracując przy wsparciu Jury nad rozwojem swojego projektu. Jury swój wybór uzasadniło następująco: „Doceniamy w pomyśle to, co kochamy dzisiaj w architekturze – pokazanie, że wielkie projektowanie może polegać na refleksji nad materiałem i technologią jego przetwarzania. Za to, że dyskusje o plastiku z ostatnich lat nie zniechęciły autorki, ale – zamiast silić się nowinki – skłoniły do konsekwentnych poszukiwań sposobu, by faktycznie z nim pracować. Projekt jest zatem wrażliwy, a przy tym skromny, dotyczy tematów wielkich, ale jednocześnie mieszczących się w dłoni. Przeplata procesy chemiczne i społeczne, do tego w ważnej i domagającej się uspołecznienia przestrzeni publicznej Katowic. Przedstawiony harmonogram upewnia nas też, że przedsięwzięcie ma szansę rozwinąć się zasadniczo w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w aspekcie współpracy z interesariuszami i interesariuszkami oraz społecznościami lokalnymi. W tym znaczeniu, edukować możemy nie tylko mieszkańców, ale też architektów.”

Nasza Fundacja zorganizowała już po raz ósmy Konkurs TEORIA i po raz szósty Stypendium PRAKTYKA. Efekty pracy – premierę książki oraz kompletny projekt – poznamy już jesienią.

– Naszym celem jest wspieranie nowatorsko myślących, ambitnych, młodych ludzi, którzy proponują odważną, a przy tym odpowiedzialną społecznie twórczość architektoniczną. Promujemy architektów, którzy są uważnymi obserwatorami współczesnej rzeczywistości i swoje prace dostosowują do potrzeb użytkowników – mówi prof. Ewa Kuryłowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.