Stypendium praktyka

Drugi członek zespołu:

Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu Stypendium Praktyka oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Stefana Kuryłowicza. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu kontaktowego na podstawie zgody uczestnika, jak również w celach analitycznych i statystycznych (uzasadniony interes administratora). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody. Dane mogą być przekazywanie podmiotom zapewniającym usługi informatyczne dla Administratora danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.