Project Theory

Anna Jaruga-Rozdolska
MIMESIS
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Marcin Kitala
Zygmunt Maniaczyk
EXTRA MUROS
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Krzysztof Janas
Jan Szeliga
„Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą.”
VILLAGELAND, AN URBAN FANTASY WITH A THATCHED ROOF
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Małgorzata Neumann
Zofia Zuchowicz
„Terrain vague w Polsce. Nieoczywisty potencjał terenów porzuconych.”
TERRAIN VAGUE IN POLAND. THE UNOBVIOUS POTENTIAL OF ABANDONED AREAS
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Małgorzata Neumann
Zofia Zuchowicz
„Terrain vague w Polsce. Nieoczywisty potencjał terenów porzuconych.”
TERRAIN VAGUE IN POLAND. THE UNOBVIOUS POTENTIAL OF ABANDONED AREAS
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Kinga Zemła
ARCHITEKTURA NATURALNA
NATURAL ARCHITECTURE
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Piotr Kamiński
MODEL PRZEPLOTU: Strategia dla miast w epoce sieci
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Michał Żyła
JĘZYK I RZECZYWISTOŚĆ ARCHITEKTURY
THE LANGUAGE AND REALITY OF ARCHITECTURE
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Anna Lorens
FENOMEN MIEJSC BIESIADNYCH W MIEŚCIE
Kultura popularna i kultura wysoka przy jednym stole
A PHENOMENON OF FEAST PLACES IN THE CITY
Popular and High Culture at One Table
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT

Bartłomiej Cybula
Maciej Żołnierczuk
JĘZYK KULTURY SZKLANEJ ARCHITEKTURY
THE CULTURAL LANGUAGE OF GLASS ARCHITECTURE
DOWNLOAD THE FIRST CHAPTER IN PDF FORMAT